Quy định đổi, trả hàng

Khi mua hàng tại hệ thống Công Ty, quí khách được đổi – trả hàng lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng .

Mọi quyền lợi của người mua hàng luôn được đảm bảo một cách tốt nhất .

Sự hài lòng của quí khách là thành công của chúng tôi !