Hợp tác với chúng tôi

 

Members of a community welcoming a new member.

Thân gửi các đại lí thuốc thú y !
Xin chào mọi người , chúng tôi cũng là một đại lí thuốc thú y giống như các bạn , nên chúng tôi hiểu được rằng :
– Nếu như làm đại lí cấp 1, trực tiếp lấy hàng từ công ty mà doanh số thấp thì chiết khấu còn thấp hơn nhiều so với đại lí cấp 1 khác chia lại .
– Các công ty sản xuất rất muốn có và cũng rất ngại những đại lí cấp 1 lớn . Vì đại lí lớn thì sẽ đàm phán được chế độ cao nhất từ công ty và tạo ra nhiều điều mà công ty không mong muốn . Họ muốn có nhiều những đại lí nhỏ , vì đại lí cấp 1 nhỏ sẽ chỉ được hưởng chế độ chiết khấu thấp và dễ bị ép .
– Mỗi một đại lí thông thường sẽ tập trung doanh số cao cho một vài công ty chứ không thể đồng thời làm tốt cho tất cả các công ty có trên thị trường được .
– Người Việt Nam chúng ta rất thông minh nhưng Cái tôi cá nhân rất lớn nên rất khó để hợp tác làm ăn cùng nhau .
Ở cùng tâm thế như các bạn , nên chúng tôi muốn xóa bỏ mọi rào cản để kết nối tất cả các đại lí trên mọi miền tổ quốc này với nhau tại Tongkhothuocthuy.com .
Chúng tôi muốn các bạn cho biết rằng : Các bạn có thể chia sẻ được hàng giá tốt của công ty nào ? Chúng tôi sẽ đẩy hàng giúp bạn !
Chúng tôi muốn các bạn cho biết rằng : Các bạn muốn lấy hàng giá gốc của công ty nào ? Chúng tôi sẽ giới thiệu đại lí giúp bạn !
Các cụ nhà ta có câu : Một cây làm chẳng nên non , ba cây chụm lại lên hòn núi cao . Vậy mong các bạn đừng ngần ngại , cơ hội này dành cho tất cả chúng ta , hãy kết nối !